LA RASA

La Marga i el Xavier buscaven deixar enrere un pis gran i trobar en la reforma d’aquest pis, de 65 m2 al centre, un habitatge més adequat a les seves necessitats. 

A través d’una distribució més ordenada de l’espai aconseguim dotar cada estança de les proporcions adequades. Serà a través dels acabats i materials que aconseguirem dotar-lo de personalitat.

Date:

Scroll Down
Bottom Reached