biografia

Be Arquitectura Interior és una binòmia, formada per l’Eva i la Berta.

Fa més de 15 anys que els nostres camins ens van encreuar: l’Eva era propietària del despatx d’interiorisme on la Berta va fer les pràctiques. La nostra relació personal i professional va mantenir camins paral·lels des d’aleshores: anàvem en la mateixa direcció, però per vies separades.  

Finalment, el juny del 2021, vam creure que era el moment de fundar el nostre propi negoci. Vam donar vida a Be Arquitectura Interior, un despatx especialitzat en projectes integrals d’interiorisme que es nodreix de la passió que ambdues sentim per la nostra professió.

CO-FOUNDER

EVA TARRIDA

CO-FOUNDER

BERTA MORERA

competències

L’Eva busca l’equilibri entre funcionalitat i estètica. Espais racionals en consonància amb el lloc on se situen i la forma en la que es viuen. És perfeccionista i amant del detall. Té una energia vital desbordant que la porta a implicar-se totalment en cada procés de cada projecte.

La Berta practica interiorisme a l’ús; a l’ús de cada client. I ho fa convençuda de les infinites possibilitats de les persones de crear la seva pròpia vida i els espais on la viuen. Des d’un disseny sincer i amable, dota els espais de mínima expressió per aconseguir la màxima emoció.

PROCÉS PROJECTUAL

El nostre equip proporciona un servei integral en el disseny d’interiors, així com en la gestió de projectes i la construcció. Tot sota un mateix paraigües.

Ja sigui en la construcció d’obra nova, en una reforma o en el disseny de mobiliari, els nostres enfocs, integrals i complementaris, juguen a favor del client. En cada col·laboració fem realitat la visió d’aquest, assegurant-nos que els espais proporcionin la funció, la circulació, l’aspecte i les sensacions necessàries.

El nostre procés de treball es desglossa en cinc fases. Cadascuna presenta uns resultats pràctics i mesurables.

01

primera fase

Disseny conceptual
02

segona fase

Desenvolupament del disseny
03

tercera fase

Documentació
04

quarta fase

Planificació
05

cinquena fase

Execució + Gestió

01

El procés comença estudiant les condicions i els requisits essencials de l’espai i, també, la personalitat i estil de vida de cada client. Assolim una comprensió de les seves necessitats i expectatives en relació a l’espai i a la manera com hi interaccionarà. Dissenyem unes primeres propostes espacials bàsiques; intencions per a una direcció estètica; formes fonamentals i flux de moviment. Treballem de manera pròxima al client per assegurar que li estem creant una llar de la que es pugui enamorar.

02

El nostre equip de disseny pren la proposta bàsica aprovada i la fa robusta. Primer, busca informació addicional per a la proposta espacial i conceptual. I, si el projecte ho requereix, s’incorporen al procés consultors externs, enginyers, arquitectes, aparelladors i consultors d’il·luminació, que aportaran la complexió tècnica esperada. 

En paral·lel, s’inicia el procés de disseny d’interiors. Ens assegurem així d’arribar a un resultat final d’una manera perfectament cohesionada. Treballem simultàniament la funció i l’estètica a mesura que el projecte avança i assolim les fites dins d’un equilibri sense fissures.

En aquest punt presentem al client plànols esquemàtics i visualitzacions digitals en 3D del projecte. Aquests elements ofereixen una comprensió clara del disseny: de les textures i dels tons dels materials, de la interacció amb la llum natural i dels volums dels espais. La claredat i transparència al llarg de tot el procés és un dels nostres objectius prioritaris. 

03

Entrem en contacte amb tots els industrials i preparem la documentació necessària per a la realització del pressupost d’execució.

04

Arribats a aquest punt, planifiquem i posem data a tota les fases de l’execució. D’aquesta manera el client coneix amb precisió quan s’inicia l’obra, quina durada té cada procés i la previsió de finalització. Igualment, els industrials saben quan han d’intervenir i es planifiquen per evitar endarreriments en l’execució.

05

El nostre equip coordina i avalua l’acompliment de totes les fases. Gestiona qualsevol variació que pugui sorgir, tant per part del client com del mateix procés. Quan calgui, es reajustaran els plànols del projecte. Des de l’estudi es porta un control econòmic exhaustiu de tot el procés i s’informa el client de manera regular sobre el progrés de les obres.

Al llarg de tot el procés, la implicació dels equips de disseny i d’execució garanteix una transició fluida de la informació i l’acció del disseny, ja que el projecte es gestiona de manera cohesionada.

Vols que trEballem el teu projecte?

Scroll Down
Bottom Reached