I. PERAL

Els elevats sostres d’aquesta casa ens van permetre dissenyar una llibreria que uneix el terra amb el sostre i ens recorda les antigues biblioteques. En aquest cas, li vam donar l’atemporalitat que els clients buscaven.

Date:

Scroll Down
Bottom Reached